ST på Chalmers

Vi har 390 medlemmar (april 2018).

Förtroendevalda:

Vår lokal finns på Gibraltarvallen 5.

Är du idag medlem i ett fackförbund som inte finns på högskolan och därmed har begränsad möjlighet att bli företrädd på Chalmers är det extra viktigt att fundera på om du ska byta förbund

Protokoll och handlingar

Våra mötesprotokoll och handlingar finns publicerade i Chalmers dokumenthanteringssystem

Om ST

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 92000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Som Sveriges enda fackförbund som uteslutande organiserar statligt anställda har vi en unik kunskap om hur det är att arbeta på statligt uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund.

När människor som jobbar med stöd och service till medborgarna, kan utföra sina kärnuppdrag är de en positiv kraft i mångas liv. ST har som målsättning att våra medlemmar och andra anställda på statligt uppdrag ska ha förutsättningar att göra ett så gott jobb som möjligt – för det gynnar inte bara våra medlemmar utan även medborgarna.

ST är medlem i TCO och partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

Det här gör ST

 • Förhandlar, bland annat för bättre lön och villkor
 • Erbjuder juridisk expertis inom arbetsrätt
 • Arrangerar fackliga utbildningar, event och nätverksträffar
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
 • Påverkar politiker i syfte att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats
 • Stödjer yrkesmässig utveckling, bland annat genom professionella karriärcoacher
 • Erbjuder förmånliga försäkringar och medlemslån för medlemmar och deras familjer

ST i siffror

 • ST har sitt ursprung i organisationen ”De extraordinaries förening” som bildades 1904. I sin nuvarande form har ST funnits sedan 1969.
 • ST har cirka 92 000 medlemmar.
 • Av STs medlemmar är cirka 10 000 förtroendevalda.
 • I ST finns drygt 90 avdelningar och cirka 1 200 lokala fack (med lokalt fack menas där en styrelse finns utsedd).
 • STs största avdelning har cirka 13 000 medlemmar. Den minsta har färre än 10 medlemmar.
 • Av medlemmarna är cirka 70 procent kvinnor och cirka 30 procent män.