Lista över aktuella arbetsplatsombud

Senast ändrad 2017-09-29

Namn Arbetsplats Telefon
Lena Mattsson Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 2352
Magnus Axelsson Vetenskapens kommunikation och lärande 3702
Cecilia Tullberg Biologi och bioteknik 3816
Erica Dahlin Biologi och bioteknik 3835
Lena Högberg Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 1968
Dan Holfve Chalmers verksamhetsstöd 2573
Eva Axelsson Data- och informationsteknik 1077
Madeleine Persson Elektroteknik 3720
Marie Iwanow Rymd-, geo- och miljövetenskap 1191
Josephine Gréen Björk Fysik 3211
Daniel Cimesa Fysik 3285
Jean-Marc Orliaguet IT-avdelningen 8581
Jon Mjölnevik IT-avdelningen 4893
Carina Svenheden Kemi och kemiteknik 2932
Kristina Nyström Matematiska vetenskaper 5337
Lillvor Wahlberg Industri- och materialvetenskap 5020
Catharina Forssen Mikroteknologi och nanovetenskap 1056
Jeanette Träff Mikroteknologi och nanovetenskap 8030
Susannah Carlsson Mikroteknologi och nanovetenskap 1897
Roger Hammargren Rymd-, geo- och miljövetenskap 5551
Erik Lindblom Serviceavdelning 8013
Gunnel Aronsson Mekanik och maritima vetenskaper 3680
Birgitta Engrell Teknikens ekonomi och organisation 1219
Pernilla Appelgren Johansson Mekanik och maritima vetenskaper 1500