Lista över aktuella arbetsplatsombud

Senast ändrad 2018-03-27

Namn Arbetsplats Telefon
Lena Högberg Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 1968
Lena Mattsson Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 2352
Erica Dahlin Biologi och bioteknik 3835
Cecilia Tullberg Biologi och bioteknik 3816
Dan Holfve Chalmers verksamhetsstöd 2573
Eva Axelsson Data- och informationsteknik 1077
Madeleine Persson Elektroteknik 3720
Josephine Gréen Björk Fysik 3211
Daniel Cimesa Fysik 3285
Lillvor Wahlberg Industri- och materialvetenskap 5020
Jean-Marc Orliaguet IT-avdelningen 8581
Jon Mjölnevik IT-avdelningen 4893
Carina Svenheden Kemi och kemiteknik 2932
Liselotte Fernström Matematiska vetenskaper 3502
Marwa Makdesi Mekanik och maritima vetenskaper 1985
Pernilla Appelgren Johansson Mekanik och maritima vetenskaper 1500
Jeanette Träff Mikroteknologi och nanovetenskap 8030
Susannah Carlsson Mikroteknologi och nanovetenskap 1897
Marie Iwanow Rymd-, geo- och miljövetenskap 1191
Erik Lindblom Serviceavdelning 8013
Birgitta Engrell Teknikens ekonomi och organisation 1219
Magnus Axelsson Vetenskapens kommunikation och lärande 3702