Senast uppdaterad 2018-09-13

Jean-Marc Orliaguet (ordförande)

Jean-Marc Orliaguet

 • Arbetsplats: IT-avdelningen
 • Telefon: +46 31 772 85 81
 • Mobil: +46 705 58 59 97
 • E-post: jmo@chalmers.se

Erik Lindblom (vice-ordförande)

 • Arbetsplats: Serviceavdelningen
 • Telefon: +46 31 772 80 13
 • E-post: erik.lindblom@chalmers.se

Magnus Axelsson (studieorganisatör)

 • Arbetsplats: Vetenskapens kommunikation (fd. Biblioteket)
 • Telefon: +46 31 772 37 02
 • E-post: magnax@chalmers.se

Jeanette Träff (kassör)

 • Arbetsplats: Mikroteknologi och nanovetenskap
 • Telefon: +46 31 772 80 30
 • Mobil: +46 70 571 34 67
 • E-post: jeanette.traff@chalmers.se

Pernilla Appelgren Johansson

Susannah Carlsson

Lena Högberg

 • LenaHogbergArbetsplats: Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (fd. Bygg- och miljöteknik)
 • Telefon: +46 31 772 19 68
 • E-post: lena.hogberg@chalmers.se