Hem/Sök/Aktuellt/ Informationsmöte om flytt av verksamhet från Lindholmen till Johanneberg den 7 november 2022

Informationsmöte om flytt av verksamhet från Lindholmen till Johanneberg den 7 november 2022

Publicerad den 11 oktober 2022 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 9 november 2022 kl. 21:15

Vi bjuder in till ett medlemsmöte om flytt av verksamhet från Lindholmen till Johanneberg.

Mötet anordnas av representanter från Chalmers ledning tillsammans med arbetstagarorganisationer för att ge alla möjlighet att ta reda på vilka inriktningsbeslut har tagits hittills, ställa frågor och uttrycka eventuella farhågor om kommande beslut i en fortlöpande process.

Vicerektorn för campus och hållbar utveckling, Fredrik Nilsson, kommer att presentera de två huvudscenarierna som pågående Förstudie campus arbetar med inför inlämning av slutrapport till förstudiens styrgrupp den 9:e november inför styrgruppens sammanträde den 22 november 2022.

HR-chefen, Angela Hillemyr, kommer också att delta på mötet.

Vi kan tillsammans titta på hur beslutsprocessen ser ut och hur vi som arbetstagarorganisationer kan delta i den.

Vi kommer att öppna för frågor och ge möjlighet att kommentera planen.

Mötet hålls på engelska och frågor kan ställas på svenska.

Summary in English

We invite you to a meeting ahead of the decision to move operations from Lindholmen to Johanneberg.

The meeting is organised by representatives from Chalmers' management together with employee organisations to give everyone the opportunity to find out what direction decisions have been taken so far, ask questions and express any concerns about future decisions in an ongoing process.

Vice President of Campus and Sustainable Development, Fredrik Nilsson, will present the two main scenarios that the ongoing Campus Pre-study is working on before the submission of the final report to the Pre-study Steering Committee on 9 November ahead of the Steering Committee meeting on 22 November 2022.

The Head of HR, Angela Hillemyr, will also attend the meeting.

We will be open to questions and provide an opportunity to comment on the plan.

The meeting will be held in English and questions can be asked in Swedish.

När: måndag 7 november 2022 kl. 12:00
Möteslängd: 60 minuter
Plats: Hörsal Styrbord, Lindholmen