Hem/För chefer

För chefer

Medlemskapet för dig som är chef

Som chef på myndighet, inom universitet och högskola eller på ett statligt ägt bolag gör du ett viktigt arbete för att vårt samhälle ska fungera. Du har ett ansvarsfullt jobb. Kraven är höga och omvärlden förändras snabbt. Trots det tycker en del att chefer inte att de ska vara med i facket. Vi vet att det är viktigare än någonsin.

Om du vill du ha kloka råd, ett starkt stöd och en stor portion trygghet ska du bli medlem i ett fackförbund som kan din verksamhet. Hos oss får du vägledning av experter som vet precis vad de talar om.

Vi förstår din unika chefsroll

I grunden finns ofta politiska beslut som styr inriktningen av verksamheten och hur den ska drivas. Många av cheferna på olika nivåer har gått den långa vägen och lärt sig verksamheten från grunden. Många uppskattar och drivs av att se medarbetarna utvecklas, leda förändringsprojekt och se till att de uppställda målen nås.

Som chef måste du ha en helhetssyn och fatta beslut som inte alla har förståelse för. Tyvärr är tiden ofta otillräcklig för allt du ska åstadkomma. Där kan vi hjälpa till. I vårt förhandlingsarbete driver vi frågor för att du som chef ska få rimliga förutsättningar för att utföra ditt jobb.

Med kunskap om hela din arbetsplats

En vanlig inställning är att ett medlemskap i samma fackförbund som andra anställda på arbetsplatsen försvårar jobbet som chef. Vi vet att det är tvärtom.

Vår idé är att vara ett fack för alla anställda på arbetsplatsen. På det sättet får vi en unik kunskap och förståelse för de speciella uppgifter och utmaningar du ställs inför.

Hur du blir företrädd vid eventuell tvist

I en tvist finns alltid två parter och båda kommer naturligtvis att få en facklig företrädare om båda två är medlemmar i ST. Det finns ingen motsättning eller konflikt i detta.

Du som chef kan företrädas av en medarbetare som är arbetsplatsombud på din arbetsplats. Men du kan du också få stöd av ett annat ombud inom samma arbetsgivare exempelvis från avdelningsstyrelsen eller av en ombudsman på förbundets kansli, beroende på situationen.

För dig som är chef och medlem ingår:

  • Chefsrådgivning via telefon eller mejl alla vardagar mellan 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).
  • Coachning i avtals- och förhandlingsfrågor
  • Juridiskt stöd inom myndighet och förvaltning
  • Inkomstförsäkring
  • Kurser och seminarier
  • Chefsrådgivning
  • Du kan ringa eller mejla chefsrådgivningen alla vardagar mellan 8-17 för snabb återkoppling i chefsfrågor. Rådgivarna kan hjälpa dig med ledarskapsfrågor inom statliga verksamheter. Det kan handla om din arbetssituation, arbetsmiljö, lön och andra villkor, samt andra ledarskapsfrågor.

Läs mer om chefsrådgivning

Juridiskt stöd

Behöver du juridiskt stöd i arbetsrättsliga frågor hjälper STs förbundsjurister dig. Kontakta vår medlemsrådgivning ST Direkt för att få ditt ärende vidarebefordrat.

Kontakta förbundsjuristen

Inkomstförsäkring

Som chefsmedlem i ST har du en inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassan ger cirka 80 procent av din inkomst i 150 dagar vid ofrivillig arbetslöshet.

Läs mer om inkomstförsäkringen

Kurser och seminarier

Fackförbundet ST erbjuder medlemsaktiviteter med seminarier, föreläsningar, mötesplatser.

Hitta kurser och seminarier

Senast ändrad 7 maj 2022 kl. 14:52