Hem/Om ST

Om ST

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

ST är Sveriges enda fackförbund som organiserar alla inom statlig verksamhet. Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund.

När människor som jobbar med stöd och service till medborgarna kan utföra sina kärnuppdrag är de en positiv kraft i mångas liv. ST har som målsättning att våra medlemmar och andra anställda på statligt uppdrag ska ha förutsättningar att göra ett så gott jobb som möjligt – för det gynnar inte bara våra medlemmar utan även medborgarna.

ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

Vem kan bli medlem i ST?

ST är fackförbundet för dig som jobbar statligt, exempelvis på myndigheter, universitet och högskolor, affärsverk, bolag med statliga uppdrag och statsfinansierade stiftelser. Även studenter, doktorander och pensionärer kan bli medlemmar. ST är också öppet för chefer.

Det här gör ST

 • Förhandlar, bland annat för bättre lön och villkor
 • Erbjuder juridisk expertis inom arbetsrätt
 • Arrangerar fackliga utbildningar, event och nätverksträffar
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
 • Påverkar politiker i syfte att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats
 • Stödjer yrkesmässig utveckling, bland annat genom professionella karriärcoacher
 • Erbjuder förmånliga försäkringar och medlemslån för medlemmar och deras familjer

ST i siffror

 • ST har sitt ursprung i organisationen ”De extraordinaries förening” som bildades 1904. I sin nuvarande form har ST funnits sedan 1969.
 • ST har cirka 95 000 medlemmar.
 • Av STs medlemmar är cirka 10 000 förtroendevalda. I ST finns drygt 90 avdelningar och cirka 1 200 lokala fack (med lokalt fack menas där en styrelse finns utsedd).
 • STs största avdelning har cirka 13 000 medlemmar. Den minsta har färre än 10 medlemmar.
 • Av medlemmarna är cirka 70 procent kvinnor och cirka 30 procent män.
Senast ändrad 7 maj 2022 kl. 14:49