Hem/För doktorander

För doktorander

Information till dig som är doktorand

ST är fackförbundet för alla som arbetar inom universitet och högskolor. Vi vill ge dig bästa möjliga förutsättningar under din forskarutbildning. Därför har vi tagit fram ett särskilt erbjudande för dig som är doktorand.

Läs mer om det på https://st.org/kampanjer/fackforbundet-dig-som-doktorand

Lägsta tänkbara avgift – endast 80 kronor/månad

Under hela din doktorandtid betalar du bara 80 kronor per månad för ditt medlemskap och då ingår bland annat en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Avgift till A-kassa tillkommer utöver din fackliga medlemsavgift.

Skydd vid arbetslöshet

Som doktorand omfattas du av omställningsavtalet till en begränsad del. Avtalet är ett paket med förmåner och skydd som täcker dig om du sägs upp eller om din anställning löper ut.

Du kan också ansöka om ersättning från STs inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Gäller för doktorandmedlemmar som:

  • haft sammanhängande fackmedlemskap i minst 12 månader (ST tillgodoräknar sammanhängande medlemstid i Saco m.fl. förbund som har obligatorisk inkomstförsäkring).
  • haft medlemskap i valfri a-kassa (den tid som krävs för att få arbetslöshetsersättning).
  • inte söker arbetslöshetsersättning för perioden 12 månader före arbetslöshetens inträde.

STs inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och gör att du kan få ut maximalt 80 procent av din lön de första 150 dagarna. Försäkringen ingår i ditt medlemskap och täcker inkomster upp till 80 000 kronor/månad.

A-kassan täcker endast inkomster på upp till 25 025 kronor.

Tilläggsförsäkringen som ger dig mer

Du som omfattas av grundförsäkringen kan förlänga skyddet ytterligare med ett frivilligt tillägg till inkomstförsäkringen. Med tillägget får du ersättning i ytterligare 150 dagar.

Bli doktorandmedlem

Information in English

See Membership for PhD Students

Senast ändrad 7 maj 2022 kl. 14:52