Hem/Sök/Aktuellt/Chalmers tekniska högskola (ATK rapport)

Chalmers tekniska högskola (ATK rapport)

Publicerad den 25 mars 2021 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 30 juni 2022 kl. 11:05

I strävan att få en långsiktigt ekonomiskt hållbar verksamhet. Arbetstagarkonsultrapport av Mikael Eriksson (2021-03-11).

Konsultens inledning

Denna rapport är disponerad för att kunna användas som ett underlag i de kommande omställnings processer (förändringsprocesser) som Chalmers står inför. Rapporten är skriven för Chalmers fackliga representanter, medarbetare och chefer.

Rapporten har först en uppdragsbeskrivning med lite fakta om genomförandet av uppdraget. Sedan kommer ett övergripande inledande avsnitt. Därefter kommer ett sammanfattande avsnitt ”Fackliga perspektiv” som är skrivet utifrån samtal med fackliga ordföranden och arbetsmiljöombud. I näst- kommande avsnitt sammanfattas ”Det centrala verksamhetsstödets perspektiv” utifrån samtal med chefen för det centrala verksamhetsstödet och avdelningschefer inom det centrala stödet. I nästa avsnitt ”Institutioners perspektiv” sammanfattas samtal med prefekter och administrativa chefer från 11 institutioner. Efter detta kommer avsnittet ”Rektorers perspektiv” där Chalmers rektor, prorektor och vicerektorers synpunkter och tankar sammanfattas utifrån samtalen med dem.

Avsnittet ”Ekonomiskt perspektiv” sammanfattas dels utifrån samtal med ekonomichefen, dels uti- från min granskning av skriftliga ekonomiska underlag samt offentliga källor för företagsekonomisk statistik. I ”Konsultens analys” framgår min analys och slutsatser.

Man kan läsa rapporten utifrån flera olika perspektiv. Till exempel vad skiljer eller är lika mellan olika verksamhetsområden och funktioner kring olika sakfrågor/-områden. Det finns mycket underlag för diskussioner att inhämta i denna rapport. I reflektioner och tänkande kring det som framkommer i rapporten kan var och en förhålla sig på två grundläggande sätt. Det ena är att söka efter problemen som finns/framkommer. Det andra är att se var möjligheterna finns. Oavsett perspektiv är det viktigt för Chalmers att dialoger kring det framtida Chalmers och hur effektivisera verksamheten för att få en långsiktigt hållbar ekonomi förs på olika nivåer i verksamheten och inte minst över verksamhets- gränser.

ATKs uppdrag

Uppdraget genomförts under perioden 2020-11-16 till 2021-03-05.

I uppdraget har jag haft 53 samtal med 42 personer inom Chalmers. Jag har samtalat med 3 fackliga ordförande, 7 arbetsmiljöombud, chef och biträdande chef för centrala verksamhetsstödet, 9 avdelningschefer vid centrala verksamhetsstödet, rektor, prorektor, 3 vicerektorer, 1 intern revisor, 7 prefekter och 7 administrativa chefer från 11 av Chalmers 13 institutioner.