Hem/Sök/Aktuellt/Nytt RALS kollektivavtal klart 2023

Nytt RALS kollektivavtal klart 2023

Publicerad den 2 oktober 2023 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 27 oktober 2023 kl. 16:21

Här är huvuddragen i det nya centrala kollektivavtalet. Lokala förhandlingar på Chalmers fortsätter.
  • Löneökningar på som minst 7,4 procent de kommande två åren, vilket är i nivå med det så kallade märket
  • ”Siffror i avtalet” – garanterade pengar för löneökningar på varje myndighet
  • För varje medarbetare som tjänar under 28 211 kronor i månaden, behöver arbetsgivaren skjuta till extra pengar för löneökningar
  • Höjd semesterlönegaranti – högre ersättning för den som tjänar lite
  • Höjt semestertillägg
  • Erfarenhet ska löna sig när löner ses över
  • Ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
  • Fortsatta förhandlingar om distansarbete

Högre löner. Den höga inflationen och det osäkra ekonomiska läget har skapat ett akut behov att stärka våra medlemmars ekonomiska förutsättningar. Vårt nya kollektivavtal innebär löneökningar på som minst 7,4 procent de kommande två åren – ett av våra viktigaste krav inför årets avtalsrörelse.

Vassare verktyg för bättre arbetsmiljö. Vi kommer aldrig acceptera osund arbetsbelastning eller att våra medlemmar utsätts för hot och våld på jobbet. Det nya kollektivavtalet innebär fortsatt samarbete mellan oss och arbetsgivarna kring viktiga och aktuella arbetsmiljöfrågor, till exempel arbetsrelaterad sjukfrånvaro och risker för hot och våld vid ensamarbete.

Fortsatta möjligheter att ställa krav kring distansarbete. Villkoren runt distansarbete – och rätten till en fungerande arbetsplats – är frågor som spelar stor roll för våra medlemmar och där gick vi in med flera skarpa krav inför årets förhandlingar. Förhandlingar som arbetsgivarsidan nu bundit sig vid att fortsätta så fort ett nytt distansarbetsavtal finns på plats på EU-nivå.

Läs mer på ST.org