Hem/Sök/Aktuellt/Lönerevision 2023 klar

Lönerevision 2023 klar

Publicerad den 20 februari 2023 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 16 maj 2023 kl. 19:27

Förhandlingarna gällande lönerevisionen 2023 har slutförts.
Lönefrågor

Förhandlingen gällde tillämpningen av RALS 2020–2023 för perioden 2022-10-01 – 2023-09-30.

Utfallet för ST-kollektivet är 1,88%.

Löneutbetalningen sker i februarimånaden med retroaktivitet från och med 1 oktober 2022

Åtgärdsplaner och förslagna åtgärder följs upp senast 31/5 2023

Mer information kommer att ges vid ett kommande medlemsmöte