Hem/Sök/Aktuellt/Trygghetsöverenskommelsen färdig

Trygghetsöverenskommelsen färdig

Publicerad den 30 juni 2022 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 9 mars 2023 kl. 17:34

Trygghetsöverenskommelsen färdig – så blir villkoren för statligt anställda
Trygghetsöverenskommelsen

Efter långa förhandlingar har ett avtal undertecknats inom den offentliga sektorn som kompletterar ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Bakgrund

I januari 2019 kom den dåvarande regeringen överens med samarbetspartierna Centern och Liberalerna om att göra ändringar i LAS.

Lagändringen kompletteras med ett avtal mellan fack och arbetsgivarorganisationer som nu är klart.

Avtalets innehåll

Den nya uppgörelsen mellan fackförbunden inom staten och Arbetsgivarverket innebär större anställningstrygghet och att du som är statligt anställd kan vidareutbilda dig mitt i livet och samtidigt behålla en stor del av din lön.

I korthet innebär avtalet följande:

  • Tryggare anställningar
  • Begränsade möjligheter till undantag i turordningsreglerna
  • Omställningsstöd och kompetensutveckling

Läs mer på ST.org