Hem/Sök/Centrala avtal/Avtal om omställning

Avtal om omställning

Giltigt fr o m den 1 januari 2015 tills vidare med en uppsägningstid av 12 månader.

Omställningsavtalet tecknas mellan fackförbunden inom staten och Arbetsgivarverket – och gäller alla statligt anställda. Avtalet ger extra stöd utöver det som erbjuds i de allmänna trygghetssystemen.

I vilka lägen går det att få stöd genom omställningsavtalet?

Det finns flera situationer, men de vanligaste är när en medarbetare:

  • Blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit anställd i minst ett år.
  • Har en tidsbegränsad anställning som inte förnyas – om den har varat i minst två år.
  • Säger upp sig själv för att myndigheten ska omlokaliseras.