Hem/Sök/Centrala avtal/Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Giltigt fr o m den 1 oktober 2022 t o m 31 december 2027 med en uppsägningstid av sex månåder med verkan som tidigast från den 1 januari 2028.

Avtalet innehåller anpassningar av LAS, förändringar i omställningsbestämmelserna samt förändrade villkor för studier inom sektorn.

Avtalet har träffats med anledning av de författningsförändringar m.m. som beslutats som en följd av den överenskommelse som parterna på den privata sektorn träffat i samförstånd med regeringen.

I januari 2019 kom den dåvarande regeringen överens med samarbetspartierna Centern och Liberalerna om att göra ändringar i LAS.

Lagändringen kompletteras med ett avtal mellan fack och arbetsgivarorganisationer som nu är klart.

Den nya uppgörelsen mellan fackförbunden inom staten och Arbetsgivarverket innebär större anställningstrygghet och att du som är statligt anställd kan vidareutbilda dig mitt i livet och samtidigt behålla en stor del av din lön.