Hem/Sök/Lagar/Lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Giltigt fr o m den 30 juni 2022 tills vidare . 2022:850.

Det grundläggande omställnings- och kompetensstödet syftar till att stärka enskilda personers framtida ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Denna lag innehåller bestämmelser om

  • offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer,
  • ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer