Hem/Sök/Lokala dokument/Arbetstidsavtal för Chalmersfastigheter AB

Arbetstidsavtal för Chalmersfastigheter AB

Giltigt fr o m den 16 januari 2018 tills vidare med en uppsägningstid av 3 månader. C 2017-1734.

Chalmersfastigheter AB följer det kollektivavtal om Löne- och anställningsvillkor som gäller för arbetstagare inom Chalmerskoncernen med följande tillägg.
  • Flexibel arbetstid
  • Kompensation för den längre fasta tiden vid flexibel arbetstid
  • Beredskapstjänstgöring
  • Ersättning för beredskapsarbete