Hem/Sök/Lokala dokument/Avtal om arbetstid för lokalvården inom Chalmers tekniska högskola AB

Avtal om arbetstid för lokalvården inom Chalmers tekniska högskola AB

Giltigt fr o m den 1 januari 2022 tills vidare med en uppsägningstid av 3 månader. C 2021-1551.

Avtal om arbetstid för lokalvården vid Chalmers tekniska högskola AB
  • Flexibel arbetstid
  • Lunchrast
  • Måltidsuppehåll
  • Övertid
  • Flextidsuttag