Hem/Sök/Lokala dokument/Chalmers avtal vid bolagsbildning

Chalmers avtal vid bolagsbildning

Giltigt fr o m den 1 juli 1994 tills vidare .

Protokoll fört vid förhandling om löne- och anställningsvillkor m m för anställda vid Chalmers tekniska högskola vid bolagsbildning den 1 juli 1994

Övergångsbestämmelser för arbetstagare som den 30 juni 1994 var anställd hos Chalmers tekniska högskola (CTH) och som den 1 juli 1994 anställs vid Chalmers tekniska högskola AB.