Hem/Sök/Fackförbundet ST/Fackförbundet STs stadgar

Fackförbundet STs stadgar

Giltigt fr o m den 19 november 2015 tills vidare .

Stadgar för STs avdelning inom universitet- och högskoleområdet

Dessa stadgar gäller, förutom förbundsstadgarna, för Fackförbundet STs branschavdelning inom universitets- och högskoleområdet.

Verksamhetsområdet omfattar till Fackförbundet ST anslutna medlemmar vid universitet, högskolor, akademier, myndigheter med forsknings- och/eller undervisningsverksamhet samt myndigheter/bolag/stiftelser som ansvarar för frågor och verksamhet inom universitets- och högskolesektorn.