Hem/Sök/FAQ/Är det mer fördelaktigt att avgå i pensioneringssyfte i samband med en överenskommelse om frivilligt avslut?

Är det mer fördelaktigt att avgå i pensioneringssyfte i samband med en överenskommelse om frivilligt avslut?

Publicerad av Jean-Marc Orliaguet | Uppdaterad den 21 april 2022 kl. 20:28

För de medarbetare som är mellan 61 and 65 års ålder innebär en avgång i pensioneringssyfte att de kan ta ut sin tjänstepension innan pensionsåldern (65 år).

Avgång i pensioneringssyfte

För de medarbetare som är mellan 61 and 65 års ålder innebär en avgång i pensioneringssyfte att de kan ta ut sin tjänstepension innan pensionsåldern (65 år). Delar av tjänstepensionen betalas ut som om de hade varit anställd fram till 65 års åldern.

Chalmers erbjuder ingenting som avviker från vad som normalt sker vid förtida pensionering efter 61 års ålder.

Avgång i pensioneringssyfte är reglerad i PA 16 Pensionsavtal och hanteras av SPV.

3 kap 6 § Uttag av premiebestämda pensionerEn arbetstagare har rätt att få individuell ålderspension utbetalad från dagen efter avgångsdagen, dock tidigast vid utgången av månaden innan han fyller 61 år (förtida uttag). **

Om avgången sker i pensioneringssyfte** ska premie enligt 3 kap. 1 § tillgodoräknas för tid t.o.m. den månad då arbetstagaren uppnår pensionsåldern.

4 kap 9 § Uttag av förmånsbestämda ålderspensionerEn arbetstagare som omfattas av dessa pensionsbestämmelser och som avgår före pensionsåldern, dock tidigast vid utgången av månaden före den månad han fyller 61 år har rätt att ta ut ålderspension från dagen efter avgångsdagen (förtida uttag). Om arbetstagaren avgår i pensioneringssyfte ska pensionen beräknas som om arbetstagaren hade avgått vid 65 års ålder.

Information från SPV (juni 2020)

Följande händer när en arbetstagare avgår i pensioneringssyfte från 61 år (slutar tidigast vid utgången av månaden innan 61 års ålder uppnås) men före 65 år (slutar senast minst en månad före den månad 65 års ålder uppnås).

Inget nytt arbete finns vid avgången oavsett om det är statlig kommunalt, region eller privat.

Om arbetstagaren fått ett nytt arbete minst 20 procent av heltid i staten, kommunalt, region eller privat eller väljer att stå till arbetsmarknadens förfogande med A-kasseersättning så är det ingen avgång i pensioneringssyfte.

Då blir det heller inga slutbetalningar då tjänstepension fortsätter att betalas av annan arbetsgivare (sistnämnda gäller inte då man står till arbetsmarknadens förfogande med A-kassa)

Förmånsbestämd ålderspension Slutbetalning sker som om arbetstagaren hade varit 65 år vid avgångstidpunkten.

Individuell ålderspension Slutbetalning sker för de månader som återstår till pensionsåldern 65 år.

Kompletterande ålderspension Ingen extra inbetalning sker utan här slutar premierna betalas när lönen till den anställde upphör att betalas ut.

Avgång i pensioneringssyfte i kombination med en överenskommelse om frivilligt avslut

En avgång i pensioneringssyfte kan kombineras med Chalmers erbjudande om frivilligt avslut.

För en medarbetare som är över 64 år och som sluter en överenskommelse om frivilligt avslut finns det dock ingen anledning att avgå i pensioneringssyfte. Chalmers betalar in premier till tjänstepensionen oavsett så länge personen är anställd (dock längst till 65).

Referenser