Hem/Sök/FAQ/Kan Chalmers lägga ut min sparad semester under uppsägningstiden?

Kan Chalmers lägga ut min sparad semester under uppsägningstiden?

Publicerad av Jean-Marc Orliaguet | Uppdaterad den 21 april 2022 kl. 20:27

Nej, arbetsgivaren kan inte utan medarbetarens medgivande lägga ut sparad semester under uppsägningstid.

Nej, arbetsgivaren kan inte utan medarbetarens medgivande lägga ut sparad semester under uppsägningstid. Detta gäller oavsett om uppsägningen är på grund av arbetsbrist eller beror på en egen uppsägning.

Samma regler gäller för intjänande semesterledighet om uppsägningstiden inte överstiger sex månader.

Arbetsgivarverkets skrift om semester förtydligar:

Semester under uppsägningstid

Enligt semesterlagen får semesterledighet inte, utan arbetstagarens medgivande, förläggas till uppsägningstid (14 § SemL). Detta gäller oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som har sagt upp anställningen.

Arbetsgivaren kan dock lägga ut intjänande årets semesterledighet under uppsägningstid om uppsägningstiden överstiger sex månader.

Arbetsgivaren får inte heller i dessa fall förlägga semester under de första sex månadernas uppsägningstid, men under uppsägningstid därefter kan arbetsgivaren förlägga semester.

Sparad semester får aldrig läggas ut under uppsägningstid utan arbetstagarens godkännande. Inte heller semesterdagar som arbetstagaren skulle kunna spara av årssemestern kan läggas ut utan arbetstagarens godkännande.

Referenser