Hem/Sök/Aktuellt/Chalmers kollektivavtal uppdaterat

Chalmers kollektivavtal uppdaterat

Publicerad den 30 november 2022 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 15 mars 2023 kl. 15:54

Efter drygt ett års förhandlingar har parterna vid Chalmers tekniska högskola AB enats om ändringar i avtalet om löne- och anställningsvillkor för arbetstagare (det så kallade "Chalmers kollektivavtal").

Parterna har kommit överens om följande ändringar, som kommer att gälla från och med den 1 december 2022

Utformning av avtalet

 • Chalmers kollektivavtalade visstidsanställningsformer regleras i ett separat avtal
 • tydligare hänvisningar till LAS (t.ex. pensionsålder)
 • hänvisning tilll Villkorsavtalet i stället för duplicering av information

Anställningsvillkor

 • en harmonisering mot Villkorsavtalet (t.ex. reglering av löneavdrag, ledighet under en del av dagen, fler förkortade arbetsdagar: halvdag på trettondagsafton, två timmars förkortad arbetstid på skärtorsdagen)
 • möjligheten till ledighet med lön utökas även för familjeangelägenhet som rör registrerad partner/sambos föräldrar.
 • fler möjligheter till ledighet utan lön (t.ex uppdrag inom industrin)
 • sparande av semester: ej uttagna semesterdagar vilka medarbetaren inte har möjlighet att spara läggs ut ensidigt av arbetsgivaren i slutet av året. Semestertillägget betalas för outnyttjade semesterdagar utöver 30 dagar.
 • förenklade regler gällande uppsägningstid från arbetstagarens sida. Uppsägningstiden för en arbetstagare som varit anställd i tre år eller mer förlängs till tre månader. Denna bestämmelse gäller för uppsägningar efter 1 december 2022.
 • förtydligande av texten om Lön under föräldraledighet

Anställningsformer

 • en tydligare åtskillnad mellan förordnanden och kollektivavtalade visstidsanställningar
 • anställningsformen doktor avskaffas och det centrala avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor tillämpas i stället.
 • förtydligande kring vad som gäller anställning som doktorand vid Chalmers tekniska högskola.
 • en harmonisering mot Högskoleförordningen när det gäller möjligheten till förlängning av doktorand-anställning över 8 år.

Mer information kommer att ges vid STs medlemsmöte den 15 december 2022.