Hem/Sök/Aktuellt/ST AO-möte den 17 september 2021

ST AO-möte den 17 september 2021

Publicerad den 17 september 2021 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 6 april 2022 kl. 14:18

Presentationsmaterial från mötet
  • Inom centrala verksamhetsstödet görs justeringar av mötesformer.
  • Samverkansmötet fungerar idag som arbetsmiljökommitté och jämställdhetskommitté, vad händer framöver?
  • Vilka frågor behöver behandlas i central samverkan, eller förhandlas enligt MBL?
  • Samtalsnivå: vad gäller transparens och sekretess?
  • Hur kommunicera planerade förändringar till ST medlemmar?
  • Hur tillämpa tredje och fjärde nivån av samverkan genom avdelningsmöte och medarbetarsamtal?
  • Interaktivt utbildningsmaterial?
När: fredag 17 september 2021 kl. 09:30
Möteslängd: 90 minuter