Hem/Sök/Centrala avtal/Ramavtal om löner (OFR/S,P,O)

Ramavtal om löner (OFR/S,P,O)

Giltigt fr o m den 1 oktober 2023 t o m 30 september 2025. RALS 2023-2025.

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2023-2025)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet för en avtalsperiod som omfattar tiden fr.o.m. den 1 oktober 2023 t.o.m. den 30 september 2025.