Hem/Sök/Lokala dokument/Löneavtal mellan Chalmers och Fackförbundet ST 2023

Löneavtal mellan Chalmers och Fackförbundet ST 2023

Giltigt fr o m den 1 oktober 2023 t o m 30 september 2025. Dnr C 2023-1605, D2.4.3.

Lokalt avtal om löner m.m. för perioden 2023-10-01 till och med 2025-09-30 för anställda ST-medlemmar vid Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Chalmersfastigheter AB och Chalmers tekniska högskola AB.

Förhandlingen gällde tillämpningen av RALS 2023–2025 och dess lokala tillämpning från 2023-10-01 till 2025-09-30. Parterna har enats om att lönerna revideras vid ett tillfälle under perioden och gäller från och med 1/10 2023.

  • ST-kollektivet har en utfallsgaranti i revisionen för perioden 2023-10-01 – 2025-09-30 på 7,4 %. Utrymmet fördelas individuellt.

  • Underlaget beräknas per dagen före revisionstidpunkten enligt ovan. Avtalet är i övrigt sifferlöst och avser tillsvidareanställda medlemmar plus medlemmar som är forskarassistenter eller postdoktorer per den 1/10 2023. Medlemmar frånvarande på grund av sjukdom och tjänstledighet för föräldraskap ingår i underlaget för avtalet. Avtalet omfattar inte medlemmar med bundna löner.

  • Utöver det kollektiva utrymmet för ST-kollektivet ska 2293 kronor fördelas på ST:s medlemmar inom lokalvården på Chalmers. Utrymmet fördelas individuellt.

  • Allmänna avtalsvillkor och riktlinjer regleras i bilagan som bifogas detta protokoll.