Hem/Sök/Centrala avtal/TurA-S

TurA-S

Giltigt fr o m den 1 april 1984 tills vidare med en uppsägningstid av 6 månader.

Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S)

Avtalet reglerar turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter och kompletterar Lagen om anställningsskydd.

PDF
TurA-S
PDF | 346 KB