Hem/Sök/Lagar/Lag om medbestämmande i arbetslivet

Lag om medbestämmande i arbetslivet

Giltigt fr o m den 1 januari 1977 tills vidare . 1976:580.

Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
PDF
MBL.pdf
PDF | 195 KB