Hem/Sök/Lokala dokument/Chalmers kollektivavtal

Chalmers kollektivavtal

Giltigt fr o m den 1 juni 2024 tills vidare med en uppsägningstid av ett år i sänder om det inte har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång. C 2023-1791, D 2.4.3.

Avtal om Löne- och anställningsvillkor för arbetstagare vid: Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola AB, Chalmers Next Labs AB, Chalmersfastigheter AB

Avtalet reglerar anställningsvillkor för alla arbetstagare inom Chalmers med följande undantag:

  • arbetstagare med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete
  • arbetstagare i ledande ställning, vilka för närvarande utgörs av verkställande
  • direktörer i de bolag/stiftelser som omfattas av detta avtal
  • arbetstagare med särskilt anställningsavtal

Relaterade dokument