Hem/Sök/Lokala dokument/Förhandling om avtal om tidsbegränsade anställningar för lärare och forskare

Förhandling om avtal om tidsbegränsade anställningar för lärare och forskare

Giltigt fr o m den 19 juni 1996 tills vidare .

Förhandlingen gällde ett avtal om löne- och anställningsvillkor för tidsbegränsade anställningar för lärare och forskare efter att Chalmers nya tjänstestrukturen fastställdes 1995.

Den 18 april 1995 antog styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB en ny arbetsordning för undervisande och forskande personal.

Löne- och anställningsvillkoren anpassades efter den nya tjänstestrukturen . De har sedan 1996 reglerats i en separat bilaga till kollektivavtalet.