Hem/Sök/Lokala dokument/Löneavtal amanuenser 2024-2026

Löneavtal amanuenser 2024-2026

Giltigt fr o m den 1 maj 2024 t o m 30 april 2026. C 2023-1799, D 2.4.3.

Protokoll 2023-11-20 fört vid förhandlingarna mellan Chalmers tekniska högskola AB (Chalmerskoncernen, nedan kallad Chalmers) och de fackliga organisationerna Saco-S och Fackförbundet ST.

Efter gemensamma och enskilda överläggningar enades parterna om amanuenslöner enligt följande:

  • Amanuenslön på Chalmers för perioden 2024-05-01 - 2025-04-30 26 650 kr/mån

  • Amanuenslön på Chalmers för perioden 2025-05-01 - 2026-04-30 27 450 kr/mån

Den nya lönen utbetalas från och med majlönen respektive år.