Hem/Sök/Lokala dokument/Löneavtal doktorander 2021-2024

Löneavtal doktorander 2021-2024

Giltigt fr o m den 1 maj 2021 t o m 30 april 2024. C 2021–0059.

Protokoll 2021-02-03 fört vid förhandlingarna mellan Chalmers tekniska högskola AB (Chalmerskoncernen, nedan kallad Chalmers) och de fackliga organisationerna Saco och ST.

Förhandlingen gällde doktorandlöner för perioderna:

  • 2021-05-01 - 2022-04-30
  • 2022-05-01 - 2023-04-30
  • 2023-05-01 - 2024-04-30

Den nya lönen utbetalas från och med majlönen respektive år.