Hem/Sök/Lokala dokument/Löneavtal doktorander 2024-2026

Löneavtal doktorander 2024-2026

Giltigt fr o m den 1 maj 2024 t o m 30 april 2026. C 2023-1798, D 2.4.3.

Protokoll 2023-11-20 fört vid förhandlingarna mellan Chalmers tekniska högskola AB (Chalmerskoncernen, nedan kallad Chalmers) och de fackliga organisationerna Saco-S och Fackförbundet ST

Efter gemensamma och enskilda överläggningar enades parterna om doktorandlöner enligt följande:

Lägstalöner för doktorander på Chalmers för perioden 2024-05-01 - 2025-04-30

  • Ingångslön 33 500 kr/mån
  • Steg 2 (lic): Höjning med 5 000 kr/mån (38 500 kr/mån)

Individuella löner höjs med 3,7 %.

Lägstalöner för doktorander på Chalmers för perioden 2025-05-01 - 2026-04-30

  • Ingångslön: 34 550 kr/mån
  • Steg 2 (lic): Höjning med 5 000 kr/mån (39 550 kr/mån)

Individuella löner höjs med 3,0 %.

Den nya lönen utbetalas från och med majlönen respektive år.

Parterna är överens om att under avtalsperioden gemensamt diskutera hur man kan kvalitetssäkra processen kring doktorandstudierna för att säkerställa att dessa utfaller som planerat och att doktoranden når licentiatexamen/mittseminarium efter halva den planerade studietiden.