Hem/Sök/FAQ/Hur anmäler jag företrädesrätt till återanställning?

Hur anmäler jag företrädesrätt till återanställning?

Publicerad av Jean-Marc Orliaguet | Uppdaterad den 21 april 2022 kl. 20:28

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kan du ha rätt till företräde vid återanställning.

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kan du ha rätt till företräde vid återanställning.

Företrädesrätt till återanställning innebär att Chalmers måste erbjuda dig ett nytt arbete innan någon ny anställs - under förutsättningen att du har tillräckliga kvalifikationer.

Du har företrädesrätt till återanställning om du har varit anställd på Chalmers sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren.

  • om du blev uppsagd p g a arbetsbrist,
  • eller om du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut

Även anställningstid under tjänstledighet tillgodoräknas.

Företrädesrätten gäller inte för befattningarna doktor, doktorand och forskarassistent.

Företrädesrätt gäller:

  • från den tidpunkt när uppsägningsbeskedet lämnas, under hela uppsägningstiden och 9 månader därefter.
  • från den tidpunkt när beskedet lämnas till tidsbegränsat anställd att anställningen kommer att upphöras dvs med en månads uppsägningstid och 9 månader därefter.

Du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt

Hur gör man anmälan?

I uppsägningsbeskedet skall Chalmers ange om du har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har du företrädesrätt kommer det att framstå vad som krävs för att praktiskt göra anmälan. På Chalmers görs anmälan i rekryteringssystem ReachMee.

Bevaka din rätt till återanställning

  • Du måste själv söka de lediga tjänster du är intresserad av. I din ansökan måste du ange att du vill utnyttja din företrädesrätt.
  • Chalmers får inte anställa någon annan än den som har anmält att den vill utnyttja sin företrädesrätt och som har tillräckliga kvalifikationer för en av de tjänsterna.
  • Om du tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning förlorar du din företrädesrätt.

Turordning vid återanställning

Om flera anställda har företrädesrätt till återanställning, bestäms turordningen utifrån den sammanlagda anställningstiden på Chalmers. Den som har längre anställningstid har företräde till återanställning. Om flera anställda har lika lång anställningstid har den med högre ålder företräde.

Referenser: