Hem/Sök/FAQ/Hur räknas uppsägningstiden?

Hur räknas uppsägningstiden?

Publicerad av Jean-Marc Orliaguet | Uppdaterad den 12 december 2022 kl. 19:26

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kan du ha rätt till företräde vid återanställning.

Egen uppsägning

Enligt Chalmers kollektivavtal 45 § gäller följande uppsägningstider, om inte något annat står i anställningsavtalet:

AnställningstidUppsägningstid
högst 1 år1 månad
mer än 1 år2 månader
mer än 3 år3 månader

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida

AnställningstidUppsägningstid
högst 1 år1 månad
mer än 1 år3 månader

I de fall då uppsägningstiden som gäller enligt 11 § lagen om anställningsskydd är mer fördelaktig för arbetstagaren ska denna tillämpas.

Särskild överenskommelse kan tecknas mellan Chalmers och arbetstagare om andra uppsägningstider än de ovanstående.

Längre uppsägningstider kan gälla enligt omställningsavtalet vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Anställning inom Chalmerskoncernen

Arbetsgivaren avser att tillämpa följande tolkning när det gäller kvalificerande anställningstid vid placering i turordning och vid fastställande av uppsägningstid i samband med arbetsbrist inom Chalmerskoncernen:

Kvalificerande anställningstid inom Chalmerskoncernen