Hem/Sök/Lokala dokument/Kvalificerande anställningstid inom Chalmerskoncernen

Kvalificerande anställningstid inom Chalmerskoncernen

tills vidare .

Arbetsgivaren avser att tillämpa följande tolkning när det gäller kvalificerande anställningstid vid placering i turordning och vid fastställande av uppsägningstid i samband med arbetsbrist inom Chalmerskoncernen.
  • Chalmerskoncernen
  • Kvalificerande anställningstid
  • Turordningskretsar och turordning
  • Uppsägningstid