Hem/Sök/Aktuellt/Löneavtal 2020-2023

Löneavtal 2020-2023

Publicerad den 5 februari 2021 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 6 april 2022 kl. 14:18

Avtalsförhandlingarna för Chalmersanställda ST medlemmar är nu klara. Det nya avtalet ger löneökningar motsvarande 5,4% över tre år.

Lönerna revideras vid tre olika tillfällen under avtalsperioden, baserat på individuella prestationer dock:

  • vid första revisionen höjs lönerna med 1% i form av ett generellt påslag om 390 kr per ST medlem

Avtalet som i övrigt är sifferlöst innehåller en utfallsgaranti för ST kollektivet av:

  • 2,6% för andra revisionen
  • 1,8% för tredje revisionen

Nya löner betalas ut i maj varje år med retroaktivitet från 1 oktober.

Presentationer och bilagor

  • Presentationen från ST informationsmötet (2021-02-05)
  • Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023)
  • Lokalt kollektivavtal för anställda ST medlemmar vid Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Chalmersfastigheter AB, Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers Professional Education AB. (2021-01-21)