Hem/Sök/Lokala dokument/Former för samverkan

Former för samverkan

Giltigt fr o m den 27 maj 2024 tills vidare med en uppsägningstid av 3 månader. Avtalet fortsätter att gälla ett år i sänder om det inte har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång.. C 2024–0841.

Former för samverkan med fackförbunden Saco, ST och SEKO