Hem/Sök/Lokala dokument/Avtal om samverkan

Avtal om samverkan

Giltigt fr o m den 27 maj 2024 tills vidare med en uppsägningstid av 3 månader. Avtalet fortsätter att gälla ett år i sänder om det inte har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång.. C 2024–0841.

Avtal om samverkan för utveckling med fackförbunden Saco, ST och SEKO

Chalmers avtal om samverkan med de fackliga organisationerna slöts 1998 och beskriver hur samverkan sker mellan Chalmers som arbetsgivare och Chalmers tre kollektivavtalsslutande fackliga organisationer.