Hem/Sök/Lagar/Lag om anställningsskydd

Lag om anställningsskydd

Giltigt fr o m den 1 april 1984 tills vidare . 1982:80.

Lag om anställningsskydd (LAS) reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare

Lag om anställningsskydd (1982:80), förkortat LAS, är den lag som reglerar anställningsförhållandet (mellan arbetstagare och arbetsgivare), bland annat vilka regler som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. Den nuvarande lagen antogs 1982.

LAS gäller för alla arbetstagare med undantag för de i företagsledande ställning. Lagen är tvingande, men kan inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser.

Ändrad: t.o.m. SFS 2022:836

Källa: https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1982:80